Pasyvus namas

Reikalavimai A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės gyvanamiesiems pastatams

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas ir energinės klasės nustatymas Lietuvoje yra privalomas beveik visiems naujai statomiems, parduodamiems bei nuomojamiems pastatams. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - tai nacionalinės LR teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos suvartojimas priskiriant pastatui energinio naudingumo klasę nuo A++ ir A+ iki G.
A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir nurodo beveik nulinės suvartojamos energijos pastatą, G klasė - energiškai neefektyvų pastatą. Likusios energinės  klasės (A+,A,B.C,D,F) rodo pastato energijos suvartojimo sąnaudas intervale nuo 9 iki 500 KWh / kv.m per metus.
Taigi pagal Lietuvoje nustatytą tvarką pastatui yra nustatomas  suvartojamos energijos dydis (vadinamas energine klase), kai pastatas yra jau pastatytas.
Skirtingai nuo Lietuvoje nustatytos tvarkos, Pasyvaus namo standartas yra trečiosios šalies - „Passivhaus Institut" (Vokietija) sertifikavimo tvarka numatytam rezultatui pasiekti bei pastato kokybei užtikrinti. Kokybės kontrolės procesas prasideda nuo projektavimo ir projekto sertifikavimo bei  baigiasi atlikus pastatui sandarumo testą. Viso proceso metu pagal nustatytą kritinių taškų kelią yra eliminuojama galima neigiama žmogiškojo faktoriaus įtaka. Vertinant pastatą naudojamas vienas skaičius - 15 kWh,  kurį viršijus pastatas nebelaikomas pasyviuoju. Tai yra pastatas negali naudoti daugiau nei  15 KWh /kv.m energijos per metus.

Šiuo metu didžioji dauguma naujai pastatytų pastatų patenka į C klasę. Tokių pastatų sąnaudos šildymui yra apie 150-200 kWh/(m2*metai). Teisingai suprojektuotas ir teisingai pastatytas pastatas gali suvartoti 4-8 kartus mažiau energijos, kas ženkliai sumažintų išlaidas jo išlaikymui.
Šiai dienai naujai statomiems pastatams užtenka atitikti B energinio naudingumo klasę. Tačiau jau greitu metu šie reikalavimai keisis. 

Ištrauka iš STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.09:2012PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO dėl reikalavimo  pastatui atitikti energinio naudingumo klasę:

23. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.

24. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

25. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

26. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.